onsdag den 2. februar 2011

Matematik

Følgende er en tilforladelig fortsættelse af sidst, jeg berørte emnet, man kunne kalde: 


Fra tegnbrug/symbolbrug til sprogbrug (forstand).  

Der lægges vægt på det danske, den danske lyds klare tone, i forbindelse med de oversættelser, jeg gør. Af hensyn til integrationen af de mennesker, der måtte have taget sig en videregående fuldmægtighedsgivende/myndighedsgivende uddannelse i Danmark, har jeg – indimellem - også tilladt mig at gøre brug af latinske betegnelser.  På den måde er det mit håb, at der tegner sig et måske endnu klarere billede af sagens kerne i det velkendte æbleskrog.

Du må ikke selv spise af kundskabens træ, nej, for kundskabens frugt
tilkommer naturligvis Livets menneskelivs-oplysende samfundsudvikling - Livets eget træ, vore efterkommere og velfærdighederne deromkring. Det være sig: Kærelighed, Forstand, Fred, Hjerteligeværdighed, Oplysningsvirksomhed;
Folketing, Kongehus og Kirke.

Solearterne: 
SOLEARTER:

 

 
TEGN:

 

 
PÅ LATINSK:

 

 
PÅ DANSK:

 

 
Plus

 

 
+

 

 
Bonus

 

 
Te/læg te

 

 
Minus

 

 
-

 

 
Privatus

 

 
Frå/træjk frå

 

 
Gange

 

 
• eller x

 

 
Magnificus

 

 
En mas/mer/fler gong

 

 
Dele

 

 
% eller /

 

 
Parterus

 

 
Deld/de da ka blyw

 

 
Lighed

 

 

 

 
Egallimatius

 

 
Æ/jens/lie møj/lie gott

 Tallene: 
TAL:

 

 
TEGN:

 

 
PÅ LATINSK:

 

 
PÅ DANSK:

 

 
Nul

 

 
0

 

 
Kristus/Messiasus/Mohammus/nihillus/ateismus

 

 
Æ or en ski

 

 
En

 

 
1

 

 
Unikum

 

 
Jen

 

 
To

 

 
2

 

 
Dualismus/diabolus

 

 
Tow

 

 
Tre

 

 
3

 

 
Trinitus

 

 
Trej

 

 
Fire

 

 
4

 

 
Anus

 

 
Fiijer

 

 
Fem

 

 
5

 

 
Ministratus

 

 
Føm

 

 
Seks

 

 
6

 

 
Genderus/Sexus/Afroditus

 

 
Sayjs

 

 
Syv

 

 
7

 

 
Ugelus/Weekus/Wochus

 

 
Syw

 

 
Otte

 

 
8

 

 
Repetitionus

 

 
Åt

 

 
Ni

 

 
9

 

 
Umventus

 

 
Nij

 

 
Ti

 

 
10

 

 
Decadus/diabolus ministratus/Kronossus

 

 
Tij

 Hører vi nu disse matematiske tegn i en videregående aktions-form, deres velkendte sprogbrug, lyder det i vor levende live som følger på dansk; (i sin lydskriftlige gengivelse). Jeg har valgt solearten, gange, og begynder med det, der falder mig naturligt, nemlig: Jen.


Jen gong jen æ jen


Jen gong tow æ tow


Jen gong trej æ trej


Jen gong fiijer æ fiijer


Jen gong føm æ føm


Jen gong sayjs æ sayjs


Jen gong syw æ syw


Jen gong åt æ åt


Jen gong nij æ nij


å


jen gong tij æ tij

Det skal man så øve sig på, indtil den sidder lige i øjet!!! - Og man kan også gøre det med andre. Jeg mener, det er naturligvis også tilladt, ja kanske ligefrem tilrådeligt, at forsøge sig med de øvrige tal og solearter. De er nemlig i anvendelse på vidt forskellig vis i vor danske samhørighed af samfunden åndsvirksomhed omkring levebrødets næringsgivende oplysning af vækstvilkårene.


Men, for nu atter at tale dansk:

De a her hor så æ nøj a de føst en lær ie skuel, ia matematik. De koldes å a føst-tabel.-  Å de ka well å sææt si præjg å jens lyw fremøwer! A hower i all fold te a integrations-mæjarbejer å wor læer i a skuel – moske å wor folkvoldte leijer, ja å wor læar- hor fåt sæ en respons å den fin arbej, di hor ujøwen mæ a dansk befølkning igjønnolm a tidjer. Å te slut will a say te a å hower de ka kom di folkens, dæ a reenn indøwer wor græns, te guer. Jafor dær bøøn ska jo å lær å tårle den dansk sprow, å hejsen i den hiel tawn fat nøj om a fawlie stolthe i wor høwtbegaved samfynds-ydwikling mæ si ujdanels å wa da no føljer a wor lyw å læwninger o jur.


Næstekærlig hilsen


Jens Haarup Mortensen